020 - 6435209 | info@logopediewestwijk.nl

Mijn naam is Gonneke Sargis.

In 1992 heb ik de praktijk opgericht en sindsdien werk ik met veel enthousiasme en voldoening als logopedist. In de loop der jaren heb ik mij toegelegd op de behandeling van (jonge) kinderen met spraak- en taalproblemen, afwijkende mondgewoonten en problemen met de auditieve leesvoorwaarden en aanvankelijk lezen.

      
foto’s: Olivier Middendorp

Missie en Visie
Ik werk samen met de cliënt aan optimale communicatiemogelijkheden en een gezonde mondfunctie-ontwikkeling. De hulpvraag van de cliënt staat daarbij centraal en ik vul deze aan met mijn logopedische expertise. De omgeving van de cliënt wordt waar nodig geadviseerd en ondersteund.
Ik voldoe aan de eisen vanuit de overheid en de zorgverzekeraars. Zo volg ik regelmatig bij- en nascholing, houd het behandelmateriaal up-to-date, gebruik moderne en veilige computersoftware enz. Door de combinatie van inhoudelijke kennis en kwaliteitsbeleid lever ik serieuze en toegewijde zorg aan mijn cliënten.

Cliëntenbeoordeling van de praktijk in 2023:
QDNA PREM 2023 certificaat Logopediepraktijk Westwijk

Kwaliteitskring Amstelland
Ik ben lid van de kwaliteitskring Logopedie Amstelland. Intervisie, intercollegiale toetsing, casuïstiek, vakinhoudelijke presentaties en beleidsvorming komen aan de orde in vijf of zes bijeenkomsten per jaar. Zo bevorder ik in samenwerking met naaste collega’s de kwaliteit van logopedische zorg in Amstelveen en omgeving.

 

Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Door middel van bij- en nascholing houd ik mijn kennis up-to-date en probeer ik steeds mijn vaardigheden te verbeteren. Kwaliteitsregister Paramedici

 

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie De NVLF ondersteunt ons inhoudelijk en beleidsmatig.