20161019_123712

Wij zijn met twee enthousiaste logopedisten werkzaam in de praktijk:

Gonneke Sargis en Bibiane Kortekaas

Onze Missie en Visie

Wij behandelen alle voorkomende logopedische stoornissen en werken samen met de patiënt aan optimale communicatiemogelijkheden en een gezonde mondfunctie-ontwikkeling. De hulpvraag van de patiënt staat daarbij centraal en wij vullen deze aan met onze logopdische expertise. De omgeving van de patiënt wordt waar nodig geadviseerd en ondersteund.

 

Kwaliteitsregister Paramedici

Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Door middel van bij- en nascholing houden we onze kennis en vaardigheden up-to-date en van hoge kwaliteit.

Kwaliteitskring Amstelland

Wij zijn lid van de kwaliteitskring Amstelland. Intervisie, intercollegiale toetsing, casuïstiek, vakinhoudelijke presentaties en beleidsvorming komen aan de orde in vijf of zes bijeenkomsten per jaar. Zo bevorderen wij in samenwerking met naaste collega’s de kwaliteit van logopedische zorg in Amstelveen en omgeving.

Kwaliteitstoets Logopedie

Elke twee jaar doorloopt de praktijk de (vrijwillige) Kwaliteitstoets Logopedie.
Tijdens de audit wordt er gekeken of de praktijk aan verschillende wettelijke eisen voldoet. Daarnaast wordt de dossiervorming beoordeeld. De praktijk heeft de Kwaliteitstoets Logopedie met goed gevolg afgelegd. Er zijn verbeterpunten geformuleerd, die in de praktijkvoering ingevoerd zullen worden.

NVLF

Wij  zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

nvlflid_logopedie