020 - 6435209 | info@logopediewestwijk.nl

Natuurlijk hopen wij dat de logopedische behandeling voor u of uw kind goed is verlopen. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over het logopedisch onderzoek en/of de behandeling.

Indien u een klacht heeft vinden wij het fijn als u het eerst met ons bespreekt. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Westwijk volgt deze regeling.

U kunt de folder Klachtenregeling hier bekijken: Wkkgz-informatie patienten