020 - 6435209 | info@logopediewestwijk.nl

Logopediepraktijk Westwijk.
Praktijk voor kinderen van  2 – 18 jaar met spraak-/taalproblemen en afwijkende mondgewoonten.

Bereikbaarheid
De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Donderdag gesloten. Ik werk uitsluitend op afspraak.
Als ik aan het behandelen ben, neem ik de telefoon niet op en kunt u uw bericht op het antwoordapparaat inspreken.
Ik ben telefonisch op nummer  06 43 65 81 14  te bereiken van 10.30 – 11.00 uur of 12.30 – 13.30 uur of 15.00 – 15.30 uur.
U kunt mij ook bereiken per email info@logopediewestwijk.nl

Aanmelding
Wilt u uw kind aanmelden dan kan dat op het aanmeldformulier op deze site. U vindt het formulier onder het kopje Aanmelden. Vul alle gevraagde gegevens volledig en correct in, anders kan ik uw kind niet inschrijven. Als ik het formulier ontvangen heb, plaats ik uw kind op de wachtlijst. Zodra er een plekje beschikbaar komt, neem ik contact met u op. Peuters en kleuters plaats ik per voorkeur ’s morgens of in de vroege middag (dus onder schooltijd).

Wachtlijst
Helaas is er ook in mijn praktijk een lange wachtlijst.
Plaatsing onder schooltijd:  wachttijd 12 maanden
Na schooltijd:  wachttijd 12-14 maanden
Heel vervelend, omdat u natuurlijk snel hulp voor uw kind wilt en ik dat niet snel kan bieden.

Om de doorloop van de wachtlijst te vergroten en daarmee de wachttijden niet verder op te laten lopen, heb ik de volgende keuze’s moeten maken. Ik hoop hiermee te voorkomen dat ik een volledige patiëntenstop moet instellen.

  • Het is op dit moment niet mogelijk om een screening of eenmalig onderzoek uit te voeren om te kijken of uw kind logopedie nodig heeft. Het Consultatiebureau heeft hiervoor een inloopspreekuur bij de preventief logopedist. Het kinderdagverblijf of de school van uw kind kan een logopedisch consult aanvragen bij 1801 Jeugd- en Onderwijsadvies.
  • Als uw kind niet (meer) bij mij in behandeling is, maar nog wel een onderwijsarrangement heeft (via bijv Viertaal, Kentalis of Auris) en er is een nieuw taalonderzoek nodig, dan kan uw kind op dit moment daarvoor niet bij mij terecht.
  • Kinderen die op een kinderdagcentrum of het speciaal (basis)onderwijs geplaatst zijn, komen in aanmerking voor logopedische zorg op het centrum/de school en niet in de eerste lijnspraktijk.
  • De logopedische behandeling duurt in eerste instantie maximaal 6-9 maanden (ook bij kinderen met TOS) en dan is er -in overleg met de ouders- een therapiepauze van 6 maanden. In die pauze wordt van u ouders gevraagd om met de adviezen en tools verder te gaan. Als er na die zes maanden nog een hulpvraag is, kan de behandeling voortgezet worden.

Werkwijze als uw kind in behandeling komt
De eerste afspraak is altijd een intakegesprek. Tijdens de eerste afspraak vorm ik mij -samen met u- een voorlopig beeld van de aard van de problemen.
Hierna doe ik onderzoek n.a.v. uw hulpvraag. Dit kan zijn een articulatieonderzoek, onderzoek naar afwijkend mondgedrag, onderzoek naar de auditieve vaardigheden of onderzoek naar de taalontwikkeling. Ten behoeve van het onderzoek kan het nodig zijn een video-opname te maken.
Na afloop van het onderzoek stel ik een behandelplan op en bespreek dit met u.
Daarna volgt behandeling. De behandeling zal plaatsvinden met een frequentie van 1 zitting van 25
minuten per week. Na ongeveer 10 behandelingen volgt een eerste evaluatie en stellen we eventueel het behandeldoel bij. Daarna volgen weer 10 behandelingen. Na 6-9 maanden (zie toelichting bij Wachtlijst) volgt een therapiepauze. Om de behandeldoelen te kunnen bereiken kan het noodzakelijk zijn dat u thuis met de adviezen aan de slag gaat of dat er geoefend wordt. De frequentie en duur van de oefeningen bespreken wij samen.

Aan het eind van de behandeling stuur ik een behandelverslag aan de verwijzer/huisarts. Dit verslag wordt uiterlijk 2 maanden na beëindiging van de behandeling verstuurd.
Tussentijdse verslagen op verzoek van bijvoorbeeld school, kinderdagverblijf of t.b.v. een
aanvraag arrangement worden in rekening gebracht bij de aanvrager.

Voor de therapie kan het zinvol zijn om informatie uit te wisselen met derden, zoals bijvoorbeeld peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, school of CB arts/verpleegkundige.
Tijdens de intake vraag ik u hiervoor toestemming te geven.

Klantervaringsonderzoek
Na het beëindigen van de behandeling wordt u per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan een klantervaringsonderzoek, uitgevoerd door ZorgDna. De uitkomsten van dit onderzoek helpen mij om de praktijkvoering continue te observeren en waar nodig te verbeteren. Ik verzoek u dan ook vriendelijk, maar met urgentie, om dit onderzoek in te vullen.

Behandeling afzeggen
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering 24 uur van te voren te worden afgezegd. Dit kan telefonisch, via mail of via whatsapp. Bij ziekte kunt u dezelfde dag tot 8.30 uur kosteloos afmelden.
Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden -ongeacht de reden- bij u persoonlijk
in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.
Het tarief van de praktijk voor niet nagekomen afspraken bedraagt € 40,-

Stagiares
De praktijk biedt de mogelijkheid aan studenten van één van de opleidingen Logopedie om een half jaar stage te lopen. De stagiaire observeert en voert onder mijn supervisie (een deel van) behandelingen uit.