Bereikbaarheid Logopediepraktijk Westwijk
De praktijk is dagelijks geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.30 uur. Als wij aan het behandelen zijn nemen wij de telefoon niet op en kunt u uw bericht op het antwoordapparaat inspreken.

Wij zijn telefonisch te bereiken:
10.30 – 10.45 uur

12.15 – 12.30 uur

15.00 – 15.15 uur

17.15 – 17.30 uur

Aanmelding
U kunt uzelf of uw kind aanmelden middels het aanmeldformulier op deze site. U vindt het formulier onder het kopje Aanmelden. Vult u dit formulier volledig in. Zodra wij het ontvangen hebben, plaatsen wij u of uw kind op de wachtlijst. Zodra er een plekje beschikbaar komt nemen wij contact met u op. Peuters en kleuters plaatsen wij per voorkeur ‘s morgens of in de vroege middag (dus onder schooltijd).

Wachtlijst
Wij hebben op dit moment een wachtlijst van 6 maanden.

Werkwijze
De eerste afspraak is altijd een intakegesprek. Wij vragen u uw identiteitsbewijs en zorgpasje mee te nemen en de verwijzing van de arts. Tijdens de eerste afspraak proberen wij ons een beeld te vormen van de aard van de problemen.
Hierna doen wij onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld zijn een stemonderzoek, articulatieonderzoek, slikonderzoek of het afnemen van taaltesten.
Daarna volgt behandeling. In de regel behandelen wij 1x per week. Regelmatig vindt evaluatie van de behandeling plaats. Een behandeling duurt 25 minuten per sessie.

Contracten 2019
Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een wettelijk eigen risico. Voor 2019 is dat € 385,-

In 2019 hebben wij géén contract met CZ ( CZ, Nationale Nederlanden, OHRA). En ook niet met Caresq/IptiQ (Promovendum, Besured, National Academic).
Als u bij één van deze verzekeraars bent verzekerd ontvangt u van ons maandelijks een nota thuis. U betaalt de nota aan de praktijk en u kunt deze vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Het bedrag dat u van uw verzekering terug krijgt hangt af van of u een natura- of restitutiepolis hebt. Vraag hiernaar bij uw verzekeraar.

Met de overige zorgverzekeringen hebben wij wel een contract.
Als u bij één van de overige zorgverzekeraars verzekerd bent dienen wij maandelijks de declaraties rechtstreeks bij de zorgverzekeraar in.

Tarieven 2019
Anamnese en onderzoek (uitwerking en interpretatie)   € 65,00

Individuele zitting reguliere logopedie                                € 40,50

Individuele zitting preverbale logopedie                             € 81,00

Toeslag voor behandeling aan huis                                      € 10,00

Niet nagekomen afspraak (te laat – of niet afgemeld)      € 25,00 (wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed)

Onderstaande prestaties worden NIET door de zorgverzekeraar vergoed en daar ontvangt de aanvrager een rekening voor:

Verslag aan derden (niet zijnde de huisarts/verwijzer)   € 81,00

Overleggesprek op school (bijv t.b.v. een leerling met een arrangement)   € 81,00

 

1622681_1478444575709187_2076655191_n