020 - 6435209 | info@logopediewestwijk.nl

Privacyregelment

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan.

In ons Privacyreglement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.

Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Gonneke Sargis, op tel. 020-6435209 of via email: info@logopediewestwijk.nl

Klachten

Natuurlijk hopen wij dat de logopedische behandeling voor u of uw kind goed is verlopen. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over het logopedisch onderzoek en/of de behandeling.

Indien u een klacht heeft vinden wij het fijn als u het eerst met ons bespreekt. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Westwijk volgt deze regeling.

U kunt de folder Klachtenregeling hier bekijken: Wkkgz-informatie patienten