020 - 6435209 | info@logopediewestwijk.nl

Privacyreglement

Ik verwerk medische gegevens van de cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heb ik privacy hoog in het vaandel staan.

In het Privacyreglement kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u heeft.

Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Gonneke Sargis, op tel. 06-43658114 of via email: info@logopediewestwijk.nl

Klachten 

Natuurlijk hoop ik dat de logopedische behandeling voor u of uw kind goed is verlopen. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over het logopedisch onderzoek en/of de behandeling.

Indien u een klacht heeft vind ik het fijn als u het eerst met mij bespreekt. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Westwijk volgt deze regeling.

U kunt de folder Klachtenregeling hier bekijken: Wkkgz-informatie patienten