020 - 6435209 | info@logopediewestwijk.nl

Vergoeding en Contracten 2024

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een wettelijk eigen risico. Voor 2024 is dat € 385,-

In 2024 heeft de praktijk contracten met alle zorgverzekeraars. De sessies declareer ik rechtstreeks bij de zorgverzekeraar, tegen het door hen vastgestelde tarief.

Voor de onderstaande prestaties is er geen vergoeding door de zorgverzekeraar. De factuur hiervoor wordt aan u of een andere aanvrager gestuurd:

* Niet nagekomen afspraak (te laat – of niet afgemeld)          € 40,-
(wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed, u ontvangt zelf de factuur)

* Verslag aan derden (niet zijnde de huisarts/verwijzer)        € 90,-
(aanvrager ontvangt de factuur)

* Overleggesprek op school                                                         € 90,-
(aanvrager ontvangt de factuur)