020 - 6435209 | info@logopediewestwijk.nl

Vergoeding en Contracten 2023

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een wettelijk eigen risico. Voor 2023 is dat € 385,-

In 2023 heeft de praktijk alleen nog een contract met Achmea, Menzis, ONVZ en Zorg en Zekerheid.
De sessies declareer ik rechtstreeks bij de zorgverzekeraar, tegen het door hen vastgestelde tarief.

De praktijk heeft géén contract met CZ, VGZ, iptiQ/Caresq, DSW, ASR en ENO

Dit betekent voor u:
Ik stuur  u maandelijks een nota die u zelf aan de praktijk moet voldoen, daarna kunt u deze indienen bij uw verzekering. De tarieven van de praktijk vindt u hieronder.
Als u een restitutiepolis heeft, vergoedt de verzekering 100% van de behandeling. Als u een naturapolis heeft, vergoedt de verzekering 75% à 85% van de door hen gehanteerde tarieven.
Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar!

Check deze link voor de premies en vergoedingen voor ongecontracteerde zorg in 2023: Overzicht premies basisverzekering 2023

Check deze link voor alle zorgverzekeraars: Welke zorgverzekeraars zijn er?

Tarieven 2023

Anamnese en onderzoek (uitwerking en dossiervorming)  € 67,50
Prestatiecode 4057 of 4061

Individuele zitting reguliere logopedie                                    € 42,50
Prestatiecode 4000

Instructie/overleg aan ouders/verzorgers                               € 42,50
Prestatiecode 4011

Telefonische zitting                                                                      € 42,50
Prestatiecode 4010

Niet nagekomen afspraak (te laat – of niet afgemeld)           € 35,-
(wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed)

Verslag aan derden (niet zijnde de huisarts/verwijzer)        € 85,-
Prestatiecode 4314 (wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed, aanvrager ontvangt de factuur)

Overleggesprek op school                                                           € 85,-
Prestatiecode 4313 (wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed, aanvrager ontvangt de factuur)