Vergoeding en Contracten 2020

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een wettelijk eigen risico. Voor 2020 is dat € 385,-

In 2020 heeft de praktijk alleen nog een contract met Zilveren Kruis/De Friesland, VGZ en Menzis.
De sessies declareer ik rechtstreeks bij de zorgverzekeraar, tegen het door hen vastgestelde tarief

De praktijk heeft géén contract met CZ, iptiQ/Caresq, DSW, ASR en VRZ.

Dit betreft de volgende verzekeringen:

CZ: CZ, Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd), Ohra.

iptiQ/Caresq: Promovendum, Besured, National Academic.

DSW: DSW, inTwente, Stad Holland.

ASR: Aevitae ASR, de Amersfoortse, Ditzo.

VRZ: Zorg en Zekerheid, Salland, Holland Zorg, Zorgdirect, ONVZ, VVAA, PNO, ENO.

Dit betekent voor u:

–          als u een naturapolis heeft, vergoedt de verzekering 75% à 85% van de door hen gehanteerde tarieven.

–          als u een restitutiepolis heeft, vergoedt de verzekering 100% van de behandeling.

–          ik stuur  u maandelijks een nota die u zelf aan de praktijk moet voldoen, daarna kunt u deze indienen bij uw verzekering.

Tarieven 2020
Anamnese en onderzoek (uitwerking en dossiervorming)   € 67,50

Individuele zitting reguliere logopedie                                     € 41,-

Individuele zitting reguliere telelogopedie                              € 41.-

Instructie/overleg aan ouders/verzorgers                               € 41,-

Telefonische zitting                                                                      € 41,- (dit tarief geldt zolang de maatregelen ivm Corona van kracht zijn)

Niet nagekomen afspraak (te laat – of niet afgemeld)           € 25,-
(wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed)

Verslag aan derden (niet zijnde de huisarts/verwijzer)       € 82,-
(wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed, aanvrager ontvangt de factuur)

Overleggesprek op school                                                           € 82,-
(wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed, aanvrager ontvangt de factuur)